Få hälsosam inomhusmiljö med Akono Ventillation

Är ventilationerna smutsiga? Känner du av att luften i bostaden är dålig, men vet inte vad du ska göra åt det? Slappna av och låt Akono Ventilation göra jobbet istället.

Läs mer om Akono ventilation här:
Akono Ventilations blogg
Akono Ventilation på Eniro
Akono Ventilations Facebook sida
Akono Ventilation på Reco
Akono Ventilation på Alla Bolag
Artikel i Norrköpingstidningen om Akono Ventilation
Akono Ventilation på Mer info

 Akono kan hjälpa till i alla rum 

Akono Ventilation är ett företag som månar om luften vi andas i våra hem. De erbjuder ett antal olika tjänster som kan förbättra inomhusluften och därmed hälsan hos personerna som rör sig i bostaden. Rena ventilationer bidrar till att fukt förs bort vilket minskar risken för mögel som kan utveckla allergier. Bra luftcirkulation i hemmet är också en förutsättning för att minska mögel och ovälkomna lukter.

Allt det här kan Akono Ventilation hjälpa till med. Du kan få rengöring och service av dina frånluftsventilationer i badrum och andra rum så att fukten lättare försvinner. Du kan få imkanalen, den frånluftsventilation som sitter ovanför spisen rengjord för att minimera risken för en eldsvåda om något brinner på spisen. Akono kan också hjälpa dig att rengöra och serva din luftvärmepump, för att även där minska mögelrisken och förbättra luften som pumpas runt i huset. Slutligen kan du även få ditt luftflöde i bostaden mätt, så att du får veta om luften är frisk och cirkulerande eller förorenad och stillastående. I så fall är det läge att göra något åt det.